กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม มีขั้นตอนอะไรบ้าง

  • English
  • ภาษาไทย

ใครที่ชอบรับประทานน้ำมันปาล์มหรือใช้น้ำมันปาล์มในการประกอบอาหารควรอ่าน ขั้นตอนวิธีการผลิตน้ำมันปาล์มที่ผ่านกรรมวิธีกระบวนการหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับคุณได้รับประทาน ไปดูกันเลยค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง

1. การอบทะลายด้วยไอน้ำ (Sterilization) โดยการอบที่อุณหภูมิ 130 ถึง 135 องศาเซลเซียส ใช้ความดัน 2.5 ถึง 3 Bars ใช้ระยะเวลานาน 50 ถึง 75 นาที การอบทะลายจะช่วยหยุดปฏิกิริยาไลโปไลซีส  ที่ก่อให้เกิดกรดไขมันอิสระในผลปาล์ม และช่วยให้ผลปาล์มอ่อนนุ่มหลุดจากขั้วผลได้ง่าย 

2. การแยกผล (Stripping) เป็นการส่งทะลายปาล์มเข้าเครื่องแยกผลปาล์มออกจากทะลาย สำหรับทะลายเปล่าจะถูกแยกออกไป จากนั้นนำผลปาล์มที่ได้ไปย่อยด้วยเครื่องย่อยผลปาล์ม เพื่อให้ส่วนเปลือกแยกออกจากเมล็ด
 
3. การสกัดน้ำมัน (Oil Extraction)  อบโดยการนำส่วนเปลือกมาอบที่อุณหภูมิ 90 ถึง 100 องศาเซลเซียส  ใช้ระยะเวลานาน 20 ถึง 30 นาที หลังจากนั้นจึงผ่านเข้าเครื่องหีบแบบเกลียวอัดคู่ จะได้น้ำมันปาล์มดิบที่มีองค์ประกอบคือ น้ำมัน 66 % น้ำ 24 % และของแข็ง 10 % 

4. การทำความสะอาดน้ำมันปาล์มดิบ (Clarification)  เป็นการนำน้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากการสกัด ส่งไปยังถังกรองเพื่อแยกน้ำและของแข็งออกจากกัน  จากนั้นนำเข้าเครื่องเหวี่ยงเพื่อทำความสะอาดอีกครั้ง ทำการไล่น้ำออกเพื่อทำให้ปาล์มแห้ง    และส่งเข้าถังเก็บน้ำมันสำหรับรอการกลั่นหรือจำหน่ายต่อไป  น้ำมันปาล์มดิบที่ได้ จะแยกเป็นสองส่วน คือ ส่วนบนจะมีลักษณะเป็นของเหลวสีส้มแดง (Crude Palm Oil Olein) ปริมาณประมาณ 30 ถึง 50 % ส่วนล่างมีลักษณะเป็นไขสีเหลืองส้ม (Crude Palm Oil Stearin) ปริมาณประมาณ 50 ถึง 70 %  สำหรับกากผลปาล์มจะถูกนำมาแยกเส้นใยออกจากเมล็ด  และนำเมล็ดที่ได้มาอบแห้งและทำความสะอาด  จากนั้นนำเข้าเครื่องกะเทาะเพื่อแยกกะลาออก และนำเมล็ดในมาอบแห้งโดยให้มีความชื้นไม่เกิน 7 % จากนั้นบรรจุลงในกระสอบเพื่อรอจำหน่าย หรือหีบน้ำมันต่อไป  สำหรับน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มที่ได้จากกระบวนการการสกัด สามารถส่งเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทำให้บริสุทธิ์  หรือจะนำไปแยกส่วน (Fractionation) ก่อนก็ได้ ซึ่งจะได้น้ำมันปาล์มที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป

เป็นอย่างไรบ้างคะ กว่าจะออกมาเป็นน้ำมันปาล์มให้เพื่อนๆได้รับประทานกัน ต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมาย แต่ก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่เต็มเปี่ยมไม่หายไปไหน เหมือนกัน น้ำมันปาล์ม ลีลา ที่ใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตน้ำมัน ที่จะทำให้คุณมั่นใจว่า จะได้รับความอร่อย ปลอดภัย และสารอาหารที่เพียงพอต่อวันแน่นอนค่ะ