จ่ายเบี้ยประกันออมทรัพย์ไม่ไหวทำไงดี

  • English
  • ภาษาไทย

อีกหนึ่งปัญหาที่ใครหลายคนเจอเลยนั่นก็คือเรื่องของ การจ่ายเบี้ยประกันออมทรัพย์ต่อไม่ไหว อาจจะด้วยสาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจ หรือการวางแผนทางการเงินที่ไม่ดีพอ เมื่อเจอปัญหานี้ ทำอย่างไรต่อไปดีนะ

1.รอชำระในระยะเวลาผ่อนผัน
หนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนั่นก็คือ หลังจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันออมทรัพย์แล้ว จะมีระยะเวลาผ่อนผันอยู่ที่ 31 วันนับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ย  ซึ่งหากเราพิจารณาแล้วในระยะเวลาผ่อนผันเราสามารถหาเงินมาชำระได้ ก็ควรชำระตามกำหนดผ่อนผัน ซึ่งช่วงระยะเวลาผ่อนผันกรมธรรม์จะยังคงมีผลบังคับ และถ้าระหว่างนั้นเราเสียชีวิต บริษัทก็จะหักเบี้ยประกันที่ยังไม่ได้จ่ายออกจากทุนประกัน

2.ลดเงินเอาประกันลง
เมื่อมีแนวโน้มที่ทำให้เราไม่สามารถจะชำระเบี้ยประกันต่อได้  ให้ติดต่อขอบริษัทประกันเพื่อขอลดจำนวนเอาเงินประกันลง  เพื่อให้เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายลดลงไปด้วย  ซึ่งเงินเอาประกันที่ขอลดจะต้องไม่ต้องกว่าเงินขั้นต่ำที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้

3.เปลี่ยนงวดชำระเงิน
หากเราไม่สามารถหาเงินมาชำระตามงวดปกติได้  แต่ยังคงต้องการทำประกันออมทรัพย์และยังสามารถหารายได้มาจ่ายได้ สามารถเปลี่ยนงวดชำระเงินจากการชำระก้อนใหญ่รอบ 12 เดือน มาเป็นการแบ่งชำระทุก 3 เดือน 6 เดือนได้ แต่ข้อเสียก็คือการชำระค่าเบี้ยแบบแบ่งจ่ายจะมีมูลค่าสูงกว่าการชำระเบี้ยแบบรายปี ยิ่งแบ่งงวดมาก ค่าเบี้ยประกันที่ต้องชำระก็มากขึ้นตามไปด้วย

ทริกดีๆ 3 ข้อนี้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อหาทางออกให้ผู้ที่พบปัญหาส่งประกันออมทรัพย์ไม่ไหว ไม่ว่าจะด้วยจากสาเหตุอะไร แต่ก็ไม่อยากยกเลิกกรมธรรม์  ยังคงยังอยากซื้อกรมธรรม์ไว้อยู่  ซึ่งแม้บางทางเลือกอาจจะทำให้ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันแพงขึ้น หรือเงินเอาประกันลดน้อยลง  แต่ก็ยังดีที่สามารถช่วยให้เรายังคงรักษาสิทธิประโยชน์ของกรมธรรม์ไว้ได้อยู่ หากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจอยากทำประกันออมทรัพย์ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KWI Life ที่ให้คุณเลือกแผนประกันออมทรัพย์ได้ตามความต้องการของคุณ ทั้งระยะเวลาในการออม รวมถึงผลตอบแทนที่คุณจะได้รับค่ะ