ถังเก็บน้ำขนาดไหนที่ใช่สำหรับบ้านของคุณ

  • English
  • ภาษาไทย

ไม่ใช่เรื่องแปลกกับปัญหาในการเลือกถังเก็บน้ำมาติดตั้งในบ้านเรือน เพราะถังเก็บน้ำมีมากมายหลากหลายรูปแบบและขนาด หากคนที่ศึกษาข้อมูลไม่ดีพอก็มีเลือกผิดเลือกถูกกันบ้าง แต่วันนี้เราจะพามาดูวิธีการเลือกถังเก็บน้ำให้เหมาะกับบ้านเรือนของคุณ จะมีวิธีอะไรบ้างไปดูกันเลย

สำรวจบ้านเรือนของคุณ

ก่อนที่จะไปเลือกซื้อถังเก็บน้ำก็ต้องมีการสำรวจบ้านเรือนของคุณก่อนว่าบ้านเรือนของคุณมีลักษณะแบบไหน เพราะลักษณะของบ้านเรือนก็มีผลต่อการเลือกซื้อถังเก็บน้ำโดยสิ่งที่เราต้องสำรวจมีดังนี้

  • โครงสร้างของบ้าน ว่ามีโครงสร้างกี่ชั้น ห้องน้ำกี่ห้อง จุดใช้น้ำกี่จุด
  • ตำแหน่งที่จะติดตั้งถังเก็บน้ำ เพื่อสามารถเลือกรูปแบบและขนาดของถังเก็บน้ำได้อย่างถูกต้อง
  • ตำแหน่งของปลั๊กไฟหากมีการติดตั้งปั๊มน้ำร่วมกับถังเก็บน้ำ

จำนวนประชากรในบ้านของคุณ

จำนวนคนก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กับลักษณะบ้านเรือนของคุณหากคุณเลือกซื้อถังเก็บน้ำขนาดเล็กมาติดตั้งแต่ที่อยู่อาศัยของคุณมีประชากรใช้น้ำหลายคนก็อาจส่งผลให้น้ำไม่พอใช้ โดยคุณสามารถคำนวณการใช้น้ำกับประชากรภายในบ้านเพื่อคำนวณหาขนาดถังเก็บน้ำที่พอดีกับบ้านเรือนของคุณได้ดังนี้

สมาชิกภายในบ้าน x 200 (ปริมาณน้ำที่คนใช้ใน 1 วัน) x จำนวนวันที่ต้องการสำรองน้ำ หรือสามารถเทียบตารางประมาณการต่อไปนี้

  • สมาชิกภายในบ้าน 1-2 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำ 550 ลิตร
  • สมาชิกภายในบ้าน 3-4 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำ 700 ลิตร
  • สมาชิกภายในบ้าน 5-6 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร
  • สมาชิกภายในบ้าน 7-8 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำ 1,500 ลิตร
  • สมาชิกภายในบ้าน 9-11 คน ควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำ 2,500 ลิตร

เลือกถังเก็บน้ำที่เหมาะสม

หลังจากที่สำรวจบ้านและสมาชิกภายในบ้านแล้วคุณก็สามารถรู้แล้วว่าควรเลือกใช้ถังเก็บน้ำแบบไหนและปริมาตรเท่าไหร่ แต่ในทางที่ดีควรเลือกถังเก็บน้ำที่ได้มาตรฐานถูกต้อง และควรตรวจสอบถังเก็บน้ำอย่างละเอียดก่อนจะเลือกซื้อ เพื่อป้องกันของลอกเลียนแบบและเพื่อให้คุณได้ถังเก็บน้ำที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับบ้านเรือนของคุณ