ปลดปล่อยประสิทธิภาพ RPA จุดเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล

  • English
  • ภาษาไทย

RPA หรือ Robotic Process Automation เปรียบเสมือนผู้ช่วยที่เข้ามาเปลี่ยนการทำงานในยุคปัจจุบันให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยองค์กรหลายแห่งได้นำซอฟต์แวร์ดังกล่างเข้ามาเพื่อให้การทำงานขององค์กรรวดเร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของมนุษย์ นอกจากนี้ยังนำมาลดต้นทุนอีกด้วย ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าทำไม RPA จึงเป็นที่นิยมในองค์กรต่างๆ

 

การทำงานของ RPA

Robotic Process Automation หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า RPA เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์โรบอตหรือ "บอท" เพื่อทำงานที่ซ้ำ ๆ ตามกฎหรือคำสั่งได้โดยอัตโนมัติซึ่งมนุษย์ก่อนหน้าเป็นงานของมนุษย์ โดย RPA เป็นระบบที่มีเข้ามาทำงานในลักษณะเดียวกับที่มนุษย์ทำ แต่มีความเร็ว แม่นยำ และความสม่ำเสมอที่มากกว่า

การใช้ RPA มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยได้แรงหนุนจากความต้องการประสิทธิภาพการดำเนินงานและการประหยัดต้นทุน ตามรายงานของ Grand View Research ว่าขนาดตลาด RPA ทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 25.56 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2570 โดยมีการเติบโตที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 40.6% ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2570 เลยทีเดียว

 

การเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของ RPA

1. ด้านการธนาคารและการเงิน

ในภาคการธนาคารและการเงิน RPA กำลังปฏิวัติการดำเนินงาน Back office รวมถึงการเปิดบัญชี การปฏิบัติตาม KYC และการประมวลผลต่างๆ ทำให้สถาบันการเงินสามารถลดเวลาในการประมวลผล ลดข้อผิดพลาด และปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างมีระบบมากขึ้น

2. ด้านสุขภาพ

ในด้านการดูแลสุขภาพ RPA ช่วยเข้ามาปรับปรุงประสิทธิภาพงานธุรการ เช่น การประมวลผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การนัดหมาย และการจัดการข้อมูลผู้ป่วย การทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการสุขภาพสามารถมุ่งไปที่การดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น

 

3. การผลิต

RPA เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การควบคุมสินค้าคงคลัง และกระบวนการวางแผนการผลิต ด้วยการติดตามสินค้าคงคลัง การประมวลผลคำสั่งซื้อ และการกำหนดเวลาได้อย่างอัตโนมัติ ทำให้ผู้ผลิตสามารถลดการหยุดทำงาน ลดเวลาในการผลิต และเพิ่มผลผลิตได้ RPA ได้มากขึ้น

 

4. การค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซ

RPA สามารถช่วยให้บริการลูกค้าทดแทนพนักงาน ประมวลผลคำสั่งซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลัง ได้อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ RPA ยังช่วยให้เกิดความคิดริเริ่มด้านการตลาดและการขายเฉพาะบุคคล จากการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและความชอบแบบเรียลไทม์ ขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ และความภักดีของลูกค้า