ฟิตสมองด้วย โปรแกรมพัฒนาสมอง Fast ForWord

  • English
  • ภาษาไทย

 

ใกล้จะปิดเทอมแล้วคุณพ่อคุณแม่คงกำลังหา ที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ให้น้องๆ อยู่ ปิดเทอมมาฟิตสมองกันกับ โปรแกรม Fast ForWord  ฝึกภาษาอังกฤษด้วยวิธีที่สนุก หลังการฝึกโปรแกรม Fast ForWord  8 สัปดาห์ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษและการอ่านหนังสือของนักเรียนนั้น เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จากการวิจัยจากมหาวิทยาลัย Standford และ Harvard USA ได้ใช้เครื่อง Fmri สแกนสมองของนักเรียนขณะอ่านหนังสือ ช่วงก่อนและหลังฝึกเพียง 8 สัปดาห์ ผลที่ได้คือ สมองของนักเรียนได้เกิดการพัฒนาพื้นฐานการเชื่อมโยงภายในสมองอย่างเห็นชัด นักเรียนที่อ่อนทางด้านการอ่านนั้น สามารถพัฒนาศักยภาพของสมอง ส่งผลให้ทักษะทางด้านการอ่านพัฒนาขึ้นมากจนกลายเป็นนักเรียนที่มีทักษะด้านการอ่านที่ดีขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษและการอ่านหนังสือของนักเรียนนั้นเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สมองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะสามารถช่วยสร้างความแข็งแรงให้เส้นใยประสาทและการทำงานของสมองให้ดี ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของทักษะด้านการอ่าน สามารถฝึกสมองและฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน อีกทั้งยังช่วยพัฒนา สมาธิ ความจำ ความเร็วในการคิด และความสามารถในการเรียงลำดับก่อนหลังอีกด้วย

ในการฝึก   Fast ForWord®  จะถูกแบ่งออกเป็น 3 series ใหญ่ๆ เป็น เด็กแต่ละคนจะเริ่ม series ที่แตกต่างกัน

1. Language Series พัฒนาทักษะ ตั้งแต่ระดับหน่วยคำ หน่วยเสียง คำศัพท์พื้นฐาน

2. Literacy Series ช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษ การใช้ภาษา เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาระดับปานกลาง หรือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

3. Reading Series ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการคิดวิเคราะห์ ตีความและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านประมวลผลที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้เรียนพร้อมๆกับการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนอย่างเข้มข้นผ่านเกมส์การเรียนรู้ที่สนุก

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ช่วงเด็กๆ  ปิดเทอมอยากพาลูกๆ ไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่ สถาบัน BrainFit Studio ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ไม่ใช่เฉพาะเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้นเท่านั้นที่เรียนได้ ที่สถาบันนี้มีโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษที่สามารถออกแบบให้เหมาะกับตัวเด็กเฉพาะบุคคล