มาทำความรู้จักวัสดุคอมโพสิตที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมกัน

  • English
  • ภาษาไทย

วัสดุคอมโพสิต (Composite Material) เป็นวัสดุที่ประกอบด้วยวัสดุที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ชนิดขึ้นไป โดยที่วัสดุแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างกัน และการรวมกันของวัสดุแต่ละชนิดจะทำให้ได้วัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าวัสดุแต่ละชนิดโดยเดี่ยวกัน

วัสดุคอมโพสิตมีหน้าที่อะไรบ้าง

วัสดุคอมโพสิตสามารถประกอบได้จากวัสดุที่แตกต่างกัน เช่น วัสดุพลาสติก โลหะ ถ่านไฟเบอร์ หรือวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ และไผ่ โดยวัสดุแต่ละชนิดจะถูกตัดเป็นชิ้นเล็กๆ หรือเส้นใยเล็กๆ และจะถูกนำมารวมกันเพื่อสร้างวัสดุคอมโพสิตที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าวัสดุแต่ละชนิดโดยเดี่ยวกัน เช่น

•    ให้ความแข็งแรงและคงทน: วัสดุคอมโพสิตมีความแข็งแรงและคงทนต่อแรงกระแทก แรงเสียดทาน และสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งทำให้ชิ้นงานที่ผลิตด้วยวัสดุคอมโพสิตมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและไม่เสียหายง่าย

•    ให้ความคงทนต่อสารเคมี: วัสดุคอมโพสิตมีคุณสมบัติที่ทนต่อสารเคมี ไม่เป็นพิษและไม่มีกลิ่นเหม็นที่อาจจะเกิดขึ้นจากสารเคมีที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อม

•    สามารถรับรู้และแสดงผลกราฟิกได้ดี: วัสดุคอมโพสิตมีความโปร่งแสงที่ดีและสามารถรับรู้และแสดงผลกราฟิกได้ดี ทำให้วัสดุคอมโพสิตเหมาะสำหรับการใช้งานในงานออกแบบและสร้างแบบกราฟิก

•    การตัดและยืดของชิ้นงานได้ดี: วัสดุคอมโพสิตมีคุณสมบัติที่ดีจะสามารถตัดและยืดของชิ้นงานประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำตามการออกแบบ

วัสดุคอมโพสิตใช้ในงานอุตสาหกรรมประเภทใดบ้าง

วัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุพลาสติกที่มีความหลากหลายและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างของวัสดุคอมโพสิตที่พบมาบ่อย ๆ ได้แก่ ไฟเบอร์กลาส คาร์บอนไฟเบอร์เสริมพอลิเมอร์ ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ในหลายงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

•    งานอิเล็กทรอนิกส์: วัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมสูงในงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฝาครอบไฟฟ้า แผงวงจร อุปกรณ์สื่อสาร และชิ้นส่วนอื่นๆ

•    งานยานยนต์: วัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์ เช่น ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ โครงรถ แผงควบคุม และชิ้นส่วนอื่นๆ

•    งานเครื่องกล: วัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนของเครื่องกล เช่น คอนเวอร์เตอร์ ลูกปืน ล้อ และชิ้นส่วนอื่นๆ

•    งานอุตสาหกรรมสิ่งทอ: วัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุที่ใช้ในการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานสิ่งทอ เช่น กระบอกจ่ายเส้นด้าย กล่องเครื่องทอ และอุปกรณ์ต่างๆ

•    งานอุตสาหกรรมพลาสติก: วัสดุคอมโพสิตเป็นวัสดุพลาสติก ดังนั้นสามารถใช้ในการผลิตสินค้าพลาสติกต่างๆ เช่น ฝาหม้อหุงข้าว แก้วพลาสติก เป็นต้น