อยากเป็นหนุ่ม-สาว “ฟันเหล็ก” ต้องอ่าน

  • English
  • ภาษาไทย

    จัดฟันหรือดัดฟัน เป็นทันตกรรมจัดฟันสาขาหนึ่ง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการจัดฟัน โดยเป็นการแก้ไขฟันและขากรรไกร ทั้งฟันบนยื่น ฟันล่างยื่น ฟันกัดคร่อม ฟันสบเปิด ฟันห่าง ฟันกัดเบี้ยว และฟันซ้อนให้ฟันเกิดการเคลื่อนย้ายไปในทิศทางที่ต้องการและขยับเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ จึงช่วยเพิ่มความสวยงามของฟัน ทำให้พูดหรือยิ้มได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องดัดฟันกับทันตแพทย์จัดฟันเฉพาะทางจัดฟันเท่านั้น เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาฟันเรียงตัวไม่สวยงามได้อย่างปลอดภัย

ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการดัดฟัน
    1. การติดเครื่องมือจัดฟันจะทำให้มีเศษอาหารติดฟันได้ง่าย รวมไปถึงการทำความสะอาดฟันจะมีความยากลำบากมากขึ้น ผู้ที่จัดฟันจึงต้องเพิ่มความละเอียดในการทำความสะอาดฟัน รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์เสริมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟันผุ
    2. ควรรับประทานอาหารที่เคี้ยวง่ายเพื่อป้องกันเครื่องมือจัดฟันเสียหาย หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีลักษณะแข็งและเหนียว เพราะนอกจากจะทำให้เหล็กจัดฟันเสียหายแล้ว อาจจะทำให้ปวดฟันอีกด้วย ควรใช้ฟันกรามเคี้ยวอาหารจะช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้
    3. ควรไปพบทันตแพทย์ตามนัดเป็นประจำ เนื่องจากการขาดความต่อเนื่องในการรักษาจะทำให้ระยะเวลาในการจัดฟันนานขึ้น รวมไปถึงผลลัพธ์ของการรักษาอาจไม่เป็นไปตามที่วางใว้อีกด้วย

ข้อดีของการดัดฟัน
    1. ฟันเรียงตัวสวยขึ้น มีรอยยิ้มที่สวยงาม
    2. เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและเพิ่มความมั่นใจ
    3. เพิ่มประสิทธิภาพในการสบฟันที่ดีขึ้นและการเคี้ยวอาหารได้ดีกว่าเดิม
    4. สุขภาพปากและฟันดีขึ้น การทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ฟันผุน้อยลง
    5. ช่วยลดกลิ่นปาก ง่ายต่อการทำความสะอาดฟัน
    6. การจัดฟันทำให้รูปหน้าเปลี่ยนไป (ขึ้นอยู่กับบุคคล)

ข้อเสียของการดัดฟัน
    1. รู้สึกไม่สบายปากในช่วงแรกที่จัดฟัน มีอาการตึงและเจ็บที่ฟันในระหว่างจัดฟัน เกิดจากการเคลื่อนของฟัน
    2. ระหว่างที่จัดฟัน ทำความสะอาดฟันยากขึ้น อาจทำให้ฟันผุและมีกลิ่นปากได้
    3. หลังจัดฟันเสร็จแล้ว จะต้องใส่รีเทนเนอร์ตามคำแนะนำของคุณหมอจัดฟัน
    4. การพูดหรือออกเสียงไม่ชัดเจน
    5. เสียเวลา 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของแต่ละบุคคล และต้องพบทันตแพทย์บ่อย ยกเว้นการจัดฟันแบบใส invisalign
    6. มีค่าใช้จ่ายสูง

    สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องฟันบนยื่น ฟันล่างยื่น ฟันกัดคร่อม ฟันสบเปิด ฟันห่าง ฟันกัดเบี้ยว และฟันซ้อน หรือฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบ สามารถปรึกษาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดฟันที่ศูนย์ทันตกรรม PMDC ได้ เพื่อที่ทันตแพทย์จะได้เริ่มวินิจฉัยปัญหาและช่วยรักษาด้วยการดัดฟันและจัดฟันได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เช่น การต้องถอนฟันไหม ถอนฟันกี่ซี่ ในบางคนไม่จำเป็นต้องถอน และแนะนำใช้เครื่องมือทันตกรรมแบบติดแน่น เช่น จัดฟันดาม่อน Damon รวมถึงเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ จัดฟันใส Invisalign เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุด