เวชศาสตร์ฟื้นฟูกับการรักษาออฟฟิศซินโดรม

  • English
  • ภาษาไทย

ปัจจุบัน เรียกได้ว่า โรคออฟฟิศซินโดรม ถือได้ว่าเป็นโรคยอดฮิตอีกโรคหนึ่งของคนวัยทำงาน ซึ่งโรคนี้เกิดจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผุ้ป่วยเป็นอย่างมาก แนวทางการรักษาหนึ่งที่ถูกนำมาใช้นั่นก็คือการรักษาด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู คือ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ หรืออาจจะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งโรคออฟฟิศซินโดรม มักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อ คอ บ่า ไหล่ หลัง ซึ่งบางรายปวดจนไม่สามารถใช้กล้ามเนื้อในบริเวณนั้นได้ ส่งผลต่อการใช้ชิตและการทำงานเป็นอย่างมาก

เวชศาสตร์ฟื้นฟู ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในทางเลือกของการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม เพราะในบางครั้งการทานยาไม่สามารถบรรเทาอาการของผู้ป่วยที่เป็นอยู่ได้ จึงปรับแนวทางโดบใช้เวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาช่วยในการรักษาอาการให้กับผู้ป่วย

เวชศาสตร์ฟื้นฟูกับการรักษาออฟฟิศซินโดรม

ในการรักษาออฟฟิศซินโดรม โดยการใช้เวชศาสตร์ฟื้นฟูนั้น แพทย์ผู้ทำการรักษาจะทำการตรวจและประเมินอาการเบื้องต้นว่า ผู้ป่วยนั้นมีอาการมากหรือน้อยเพียงใด และจะทำการวางแผนการรักษา ซึ่งแนวทางที่มักจะนำมาใช้ก็คือ การแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ หรือในรายที่มีอาการมาก มีอาการปวด แพทย์จะวางแผนและใช้เครื่องมือทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเข้ามาช่วย อาทิ Shockwave, Ultrasound Diathermy, Laser Therapy เพื่อลดอาการปวดให้กับผู้ป่วย

ซึ่งผู้ป่วยต้องเข้าใจในแนวทางรักษาด้วยว่าการรักษาด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูอาจจะไม่หายภายในครั้งเดียว แต่อาการที่ผุ้ป่วยเป็นนั่น จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ แต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อผู้ป่วยได้ทำการรักษาด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้ว จะลดโอกาสในการที่ผู้ป่วยจะกลับมาเป็นซ้ำได้อีก แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยเองก็ต้องปรับพฤติกรรมในชีวิตด้วยเช่นกัน

เรียกได้ว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจไม่ใช่น้อย ที่จะนำเวชศาสตร์ฟื้นฟูมาช่วยบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม โรคยอดฮิตของคนทำงาน ที่เข้ามาเป็นปัญหาของคนวัยทำงานในปัจจุบัน